Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Minas Apartments παρέχει πληροφορίες και προϊόντα σε αυτή την ιστοσελίδα, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Η Minas Apartments διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, καθώς και τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις τιμές και τα προγράμματα που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς προειδοποίηση.

Αποποίηση ευθυνών

Οι υπηρεσίες αυτού του Δικτυακού Τόπου είναι διαθέσιμες μόνο σε άτομα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμβάσεις σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και επομένως δεν είναι διαθέσιμες στους ανηλίκους. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, δηλώνετε ότι έχετε επαρκή νόμιμη ηλικία για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο και να δημιουργήσετε δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις για οποιαδήποτε ευθύνη ενδέχεται να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτού του ιστότοπου. Επίσης, εγγυάστε ότι έχετε νομική εξουσιοδότηση για να πραγματοποιήσετε τις κρατήσεις και / ή τις αγορές για τον εαυτό σας ή για κάποιο άλλο πρόσωπο για το οποίο έχετε εξουσιοδότηση να ενεργήσετε.

Το Minas Apartments δεν επηρεάζει το σχεδιασμό και το περιεχόμενο υλικού τρίτου μέρους που συνδέεται ή αναφέρεται από τις ιστοσελίδες του. Ως εκ τούτου, η Minas Apartments απομακρύνεται ρητά από αυτό το είδος υλικού και απορρίπτει την ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο παρέχεται από τρίτους - εκτός αν έχει πλήρη γνώση του παράνομου περιεχομένου και θα μπορούσε να αποτρέψει τους επισκέπτες των ιστότοπων της από την προβολή αυτών των σελίδων.

Όλα τα υλικά που περιέχονται στον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία της Minas Apartments ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μεταφόρτωση, η δημοσίευση, η μεταβίβαση ή η διανομή με οποιονδήποτε τρόπο από το Site ή από οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο που ανήκει, λειτουργεί, αδειοδοτείται ή ελέγχεται από εμάς ή από τις θυγατρικές του εταιρείες. Για τους σκοπούς αυτών των όρων απαγορεύεται η χρήση αυτού του υλικού σε οποιοδήποτε άλλο ιστό, διαδίκτυο, intranet, extranet ή άλλο ιστότοπο ή περιβάλλον υπολογιστή.